Origjina e energjisë elektrike

Energjia elektrike mund të merret në disa mënyra dhe nga shumë burime. Nga djegja e qymyrit, naftës dhe përdorimit të gazit natyror të energjisë së lumenjve, erës, detit dhe diellit, dhe fuqisë së energjisë automike….

Burimet e energjisë elektrike
Sistemi energjetik
Çmimi i energjisë elektrike

Definicioni për efikasitet energjetik

Vetë definicioni i efikasitetit energjetik nuk ka ndonjë definision të posaqëm. Ashtu siç është vetë fjala tregon se bëhet fjalë për shfrytëzim efikas të energjisë elektrike. Kjo do të thotë që efikasiteti energjetik nënkupton mundësi…