Нова едукативна кампања – Енергетска математика...

Под мотото „Иднината е јасна – енергетски ефикасна“ започнува новата едукативна кампања „Енергетска математика“. Новиот серијал што ќе се емитува во наредните два месеца, има за цел да ја едуцира јавноста за значењето на енергетската…

Работилница за бизнис план за енергетска ефикасност...
Платформа за енергетска ефикасност...
Кампања за поддигнување на свеста...

Потекло на електричната енергија...

Електричната енергија  може да се добие на неколку  начини и од повеќе извори. Преку  согорување  на јагленот, нафтата и природниот гас, со искористувањето на енергијата на реките, ветерот, морињата и сонцето, но и од моќта…

Извори на електрична енергија
Енергетски систем
Цена на електрична енергија

Поим за енергетска ефикасност

Самиот поим на енергетска ефикасност нема посебна дефиниција. Како што и самиот зборот ни кажува се работи за ефикасно користење на енергијата. Оваа значи дека енергетска ефикасност подразбира  множество на мерки кои се превземаат со…