Енергетски класи

ЕУ во далечната 1992 година донесе регулатива, која што го уредува обележување на електричните уреди – во која енергетска класа се наоѓа секој електричен уред за домаќинство. Целта на овие етикети е да се помогне на крајните купувачи на апаратите за домаќинство – поточно на еден лесен и едноставен начин да бидат информирани за ефикасноста на електричните уреди и да се одлучат за купување на енергетски ефикасен уред.