Посета на компанија

За подигнување на свеста, на деловната јавност најсоодветно е презентирање на конкретни примери за успешни приказни за имплементирани мерки за енергетска ефикасност. Затоа, Министерот Сарачини и г-дин Хенгст го посетија објектот на ТАВ Аеродроми како пример за имплементиран систем за автоматско управување со потрошувачката на енергија. Овој систем и’ овозможува на компанијата да оствари заштеди на енергија до 30% годишно.