Натпревар

Насоки за изготвување на Бизнис идеја и Бизнис план и критериуми за оценување

Насоки за изглед/форматирање на Бизнис планот:

 

Фонт – Arial 11

Проред – Single (единечен)

Име на документ: презиме на носител на тимот_име на тимот_BP2014 (латинично)

Да се поднесе во ворд или пдф документ на следниот линк: Прикачи бизнис план

Максимална должина: 10 страни без анекси

 

Шаблон:

  • Корица, назив и име на носител (1 страница)
  • Извршно резиме (1 страница)
  • Вовед, основни податоци (1/2 страница)
  • Опис на производот или услугата (1/2 страна)
  • Бизнис модел, уникатност на бизнисот (2 страници)
  • Техничко решение или применета страна на бизнисот (2 страници)
  • Финансиски дел, опис на трошоци, приходи и поврат на инвестиција (2 страници, пресметки во анекс)

Краен рок за поднесок на бизнис планови: 11 мај 2014

Eвалуација на бизнис планови: 12 мај 2014 – 25 мај 2014

Презентација на бизнис планови: 30 мај 2014

 

Критериуми за оценка на бизнис плановите:

  • Иновативност и инвентивност (дали се работи за ново решение, или решение кое досега не било искористено во Македонија)
  • Реална изведливост на бизнисот (дали бизнисот може да се реализира во пракса)
  • (дополнителен) Презентација на бизнисот

Сите пристигнати трудови се евалуираат според првите два критериуми и се прави ранг-листа на тимови. Првите 10 тимови се повикуваат на презентација. Презентацијата дополнително се додава во евалуирањето и според вкупниот број освоени поени се добиваат победничките 3 тимови.

 

Видео од работилницата за бизнис план натпреварот во рамки на платформата за енергетска ефикасност.

 

Презентација на Македонка Димитрова:

 

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.