Осветлување

Денес на пазарот имаме различни видови на светилки – од класични светилки со влакно, до така наречени штедливи светилки, па се до најново ЛЕД осветлување.

Класичните светилки поголем дел од искористената електрична енергија ја трансформираат во топлинска енергија (пробајте да ја допрете класичната светилка додека свети). Од друга страна штедливите светилки поголем дел од користената електрична енергија ја трансформираат во светлина и за тоа им е потребно помало количество на енергија – 5 пати помалку енергија за да се добие исто количество на светлина ЛЕД светилките се исто така штедливи светилки бидејќи степенот на искористеноста