IMG_0111
BACKDROP_ORANGE--BACK
ðàáîòèëíèöà êîìïàíèè 3
ïîñåòà íà êîìïàíè¼à

Нова едукативна кампања – Енергетска математика...

Под мотото „Иднината е јасна – енергетски ефикасна“ започнува новата едукативна кампања „Енергетска математика“. Новиот серијал што ќе се емитува во наредните два месеца, има за цел да ја едуцира јавноста за значењето на енергетската…

10168164_758534294171160_4598089322351582318_n
Работилница за бизнис план за енергетска ефикасност...
BACKDROP_ORANGE--BACK
Платформа за енергетска ефикасност...
ðàáîòèëíèöà êîìïàíèè 3
Кампања за поддигнување на свеста...
Kako ja dobivame el.energija

Потекло на електричната енергија...

Електричната енергија  може да се добие на неколку  начини и од повеќе извори. Преку  согорување  на јагленот, нафтата и природниот гас, со искористувањето на енергијата на реките, ветерот, морињата и сонцето, но и од моќта…

Od koi izvori ja dobivame ee
Извори на електрична енергија
Kako funkcionira energetskiot sistem vo Makedonija
Енергетски систем
Udel vo cenata na elektricnata energija
Цена на електрична енергија
images

Поим за енергетска ефикасност

Самиот поим на енергетска ефикасност нема посебна дефиниција. Како што и самиот зборот ни кажува се работи за ефикасно користење на енергијата. Оваа значи дека енергетска ефикасност подразбира  множество на мерки кои се превземаат со…